Nagrody dla wybitnych uczniów zielonogórskich szkół: Stypendia od prezydenta miasta

Zgodnie z wieloletnią tradycją, wybitni studenci ze szkół w Zielonej Górze, którzy zdobyli tytuły laureatów i finalistów w ogólnopolskich olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, otrzymali stypendia od prezydenta miasta jako sposób na zakończenie roku szkolnego. W czwartek odbyła się uroczystość wręczenia nagród, która miała miejsce w Planetarium Wenus.

Stypendia przyznane przez prezydenta miasta trafiły do rąk najlepszych uczniów, laureatów i finalistów różnych olimpiad i konkursów. Wśród nagrodzonych znaleźli się także nauczyciele. Łącznie 43 wyjątkowo uzdolnionych uczniów otrzymało stypendia, jak również 50 laureatów i finalistów różnych olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Studenci, którzy zostali uhonorowani tytułem „Najlepszy uczeń”, otrzymali stypendia w wysokości od 1.500 do 2.500 zł. Z kolei laureaci oraz finaliści olimpiad mogli liczyć na wsparcie finansowe w wysokości od 1.000 do 1.500 zł. Wyróżnienia otrzymali także dyrektorzy szkół i nauczyciele, którzy zostali nagrodzeni kwotą od 200 do 2.500 zł. Całkowita suma przyznanych nagród wyniosła niemal 173 tysiące złotych.