Modernizacja Dziedzinowych Baz Wiedzy – nowa platforma statystyczna Głównego Urzędu Statystycznego

Punktualna i rzetelna informacja jest kluczem do podejmowania trafnych decyzji, zdobywania nowych umiejętności lub poszerzania horyzontów. Podmioty indywidualne, instytucje oraz różne organizacje często korzystają z dziedzinowych baz wiedzy, które są nieocenionym źródłem danych statystycznych.

Niedawno Główny Urząd Statystyczny, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, zaprezentował unowocześnioną wersję strony internetowej Dziedzinowe Bazy Wiedzy. Jak relacjonuje Elwira Olczyk z Lubuskiego Ośrodka Badań Regionalnych, nowe narzędzie zostało stworzone tak, aby dostęp do statystyk był jak najprostszy i jak najbardziej intuicyjny.

Przyjazny dla użytkownika interfejs witryny ułatwia dotarcie do potrzebnych statystyk, dzięki czemu poszukiwanie informacji jest szybsze i efektywniejsze. Kluczową innowacją jest wprowadzenie zestawu tzw. dashboardów – interaktywnych wizualizacji danych, które umożliwiają łatwe porównanie i analizę zgromadzonych informacji.