Miesiąc za sterami Zielonej Góry – oceny i refleksje nowego prezydenta i jego zastępców

Już miesiąc upłynął od chwili, gdy Marcin Pabierowski wraz ze swoimi zastępcami objął rządy w Zielonej Górze. W programie radiowym „Sobota po 9.00” poproszono gości o wyrażenie swojego zdania na temat działań nowo powołanych władz miasta.

Paweł Tonder, pełniący obowiązki wiceprezydenta Zielonej Góry, podkreślał, że aktualnie jest prowadzona szczegółowa analiza sytuacji finansowej miasta. Dodatkowo są przeglądane plany inwestycyjne, które zostały wcześniej ustanowione.

Wypowiedź Wiesława Kuchty, członka klubu radnych Zielona Razem, była bardziej ostrożna. Stwierdził, że jest trudno oceniać działania nowej administracji po tak krótkim czasie. Przez pierwszy miesiąc kadencji nowego prezydenta nacisk kładziony był przede wszystkim na orientowanie się w strukturach urzędu.

Jacek Frątczak, reprezentujący Koalicję Obywatelską w radzie miasta, wyraził swe zaniepokojenie stanem finansów Zielonej Góry. Jak twierdzi, jest to rezultat działań poprzednika Marcina Pabierowskiego na stanowisku prezydenta miasta.

Grzegorz Maćkowiak, lider klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, nawiązał do kwestii polityki informacyjnej dotyczącej problemu nielegalnej migracji zarówno w Zielonej Górze, jak i całym województwie lubuskim.