Marcin Ogorzałek objął stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Zostało ogłoszone, że Marcin Ogorzałek jest teraz nowym dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Zielonej Górze. Stanowisko to wcześniej zajmował Paweł Tondera, który aktualnie jako wiceprezydent miasta będzie odpowiedzialny za nadzorowanie inwestycji.

Decyzja o nominacji Marcina Ogorzałka na stanowisko dyrektora została podana do publicznej wiadomości w piątek 10 maja. Marszałek województwa, Marcin Jabłoński, osobiście wręczył Ogorzałkowi powołanie na to stanowisko.

Marcin Jabłoński, podczas przekazania powołania, wyraził swoje uznanie dla nowego dyrektora. „Na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich powołujemy osobę nie przypadkową, lecz doświadczonego zawodowca” – podkreślił, składając życzenia powodzenia nowemu dyrektorowi. Podobne słowa wsparcia wyraził również Grzegorz Potęga, członek Zarządu Województwa lubuskiego.

Marcin Ogorzałek jest związany z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze od 2018 roku. Swoją karierę rozpoczął jako naczelnik Wydziału Mostów, a w 2022 roku awansował na stanowisko zastępcy dyrektora ds. inwestycji i zarządzania mostami. Przed dołączeniem do Zarządu Dróg Wojewódzkich, Ogorzałek zdobywał doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy w Zielonogórskim Przedsiębiorstwie Budowy Mostów. Jest również absolwentem kierunku budownictwo na Uniwersytecie Zielonogórskim.