Edukacyjne działania policji z Zielonej Góry skierowane do seniorów mające na celu zwiększenie świadomości na temat zagrożeń

Oficerowie policji z Zielonej Góry, od długiego czasu, nie tylko zwracają uwagę na ochronę najmłodszych obywateli miasta, ale również aktywnie prowadzą akcje edukacyjne wśród starszego pokolenia. Z ogromnym zaangażowaniem uczestniczą w rozmaitych spotkaniach zorganizowanych przez różne kluby i grupy społeczne, podczas których omawiają potencjalne zagrożenia, jakie niesie ze sobą życie w dzisiejszych czasach. Poprzez takie interakcje z lokalną społecznością, funkcjonariusze policyjni mają możliwość kształtowania społecznej świadomości na temat mnogości zagrożeń oraz niebezpieczeństw, które mogą czyhać na nich ze strony oszustów.

Spotkania zielonogórskich policjantów ze starszymi obywatelami, podczas których omawiane są aspekty ich osobistego bezpieczeństwa, są często organizowane. W trakcie tych rozmów poruszane są kwestie bezpiecznego funkcjonowania w codziennym życiu, ochrony danych osobowych, a także bezpieczeństwa mienia. Szczególną uwagę, podczas tych spotkań, funkcjonariusze poświęcają na omówienie działań przestępczych, które polegają na wyłudzaniu pieniędzy od starszych osób przez oszustów, często skutkując utratą oszczędności zgromadzonych przez całe życie.

Jedno z ostatnich spotkań miało miejsce w dniu 9 maja, w Zielonogórskim Stowarzyszeniu Amazonek. Podinspektorzy Małgorzata Stanisławska i Małgorzata Barska przedstawiły członkiniom stowarzyszenia mechanizmy działania oszustów i szereg podstępnych metod, które stosują w celu wyłudzenia pieniędzy. Największe poruszenie wywołało autentyczne nagranie rozmowy z oszustem, udającym pracownika banku, próbującym przekonać swoją rozmówczynię do udzielenia mu pożyczki na jej nazwisko. Oficerowie policyjni razem z uczestniczkami spotkania dokładnie przeanalizowały rozmowę, wyjaśniając jak rozpoznać oszusta, jak postępować w takiej sytuacji oraz na co należy zwracać uwagę, aby uniknąć podobnej próby wyłudzenia danych osobowych i pieniędzy.