Debata w sprawie zagrożonych połączeń kolejowych między Wrocławiem a Zieloną Górą

Po niedawnej publikacji o planowanej likwidacji bezpośrednich regionalnych linii kolejowych z Wrocławia do Zielonej Góry, Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe zdecydowało się podjąć działania. Organizacja ta zaangażowała się w prace nad petycją skierowaną do marszałka Cezarego Przybylskiego, w której apeluje o zachowanie aktualnego stanu połączeń.

Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe wyraźnie w swojej petycji podkreśla, że marszałek Województwa Dolnośląskiego, Pan Cezary Przybylski, powinien niezwłocznie rozpocząć dialog z innymi zainteresowanymi stronami. Ten krok jest konieczny, aby opracować porozumienie utrzymujące bezpośrednie połączenia na trasie Wrocław-Zielona Góra od nowego rocznego rozkładu jazdy 2023/2024. Organizacja zauważa, że granice województw dolnośląskiego i lubuskiego nie mogą stać się barierą mobilności tysięcy pasażerów, która jest trudna do pokonania.

Zdaniem stowarzyszenia, planowana likwidacja 12 par bezpośrednich połączeń między Wrocławiem a Zieloną Górą i ich zastąpienie przez trasy z obowiązkowymi przesiadkami w Głogowie lub Nowej Soli (decyzja Województwa Dolnośląskiego) prawdopodobnie pogorszy komfort podróży. Dodatkowo, wydłużony czas przejazdu spowodowany oczekiwaniem na przesiadki będzie odczuwalny dla pasażerów.

Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe podkreśla, że omawiane połączenie kolejowe jest usługą publiczną skierowaną do pasażerów. W przypadku jego likwidacji, mieszkańcy województw dolnośląskiego i lubuskiego mogą zostać wykluczeni transportowo – ostrzega organizacja.