Czy Zielona Góra potrzebuje Straży Miejskiej?

Straż Miejska w Zielonej Górze funkcjonuje jak łącznik pomiędzy obywatelami a siłami porządkowymi, takimi jak policja. Nie tylko pomaga mieszkańcom miasta w rozwiązywaniu drobnych problemów, ale także zajmuje się kwestiami, do których nie zawsze są uprawnione inne służby. Strażnicy miejscy odgrywają ważną rolę w utrzymaniu porządku w Zielonej Górze.

Na ostatnim spotkaniu Rady Miasta, przedstawiciele Straży Miejskiej dokonali przeglądu swojej dotychczasowej pracy. Agnieszka Pawłow, pełniąca funkcję zastępcy komendanta straży miejskiej, opisuje szeroki zakres obowiązków strażników. Zajmują się oni między innymi sprawdzaniem stanu czystości działek, prowadzą kontrolę antysmogową i są pierwszymi, którzy zauważają problemy infrastrukturalne, takie jak dziura na drodze czy uszkodzona latarnia. Ta informacja jest następnie przekazywana odpowiednim służbom.

Kwestia potrzeby istnienia Straży Miejskiej jest jednoznaczna dla Wiesława Kuchty, zielonogórskiego radnego i przewodniczącego komisji praworządności i pożytku publicznego. Twierdzi on, że Straż Miejska jest niezbędna dla miasta, stanowiąc uzupełnienie dla policji, straży pożarnej oraz zakładów komunalnych, a także pełniąc ważną rolę w ochronie środowiska. Wyjaśnia też, że strażnicy miejscy prowadzą wspólne patrole i pomagają regulować ruch drogowy.

W ciągu ubiegłego roku, Straż Miejska w Zielonej Górze przeprowadziła 165 interwencji związanych ze zwierzętami i 308 kontroli antysmogowych. Zadaniem straży było również usunięcie 55 wraków samochodów. W mieście na pełen etat pracuje dwunastu strażników miejskich.