Wzmocnienie Współpracy Między Zielonogórskim Wydziałem Ruchu Drogowego i Miejskimi Służbami w Celu Zapewnienia Bezpieczeństwa Pieszym

Pod egidą zielonogórskiego wydziału ruchu drogowego, który kierują aspirant sztabowy Andrzej Gramatyka oraz nadkomisarz Katarzyna Świerkowska-Teska, zorganizowano spotkanie, które miało miejsce w Biurze Ochrony Wizyjnej Urzędu Miasta Zielona Góra. To wydarzenie odbyło się dzień wcześniej i miało na celu nawiązanie bliższej współpracy z lokalnymi służbami miejskimi, tj. Zastępcą Komendanta Straży Miejskiej, w celu lepszego zabezpieczenia pieszych na terenie naszego miasta.

Pan Gramatyka i Pani Świerkowska-Teska spotkali się z panią Agnieszką Pawłow, Zastępcą Komendanta Straży Miejskiej oraz panem Krzysztofem Rutkowskim, kierownikiem Biura Ochrony Wizyjnej Urzędu Miasta Zielona Góra. Celem tego zebrania, zapoczątkowanego przez zielonogórskich funkcjonariuszy policji, było opracowanie strategii prewencyjnych i profilaktycznych mających na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa pieszych na ulicach miasta.

Statystyki z 2023 roku pokazują, że na obszarze powiatu zielonogórskiego doszło do 77 wypadków drogowych, z których aż 41% dotyczyło osób pieszych. Najwięcej tych incydentów miało miejsce w największym skupisku ludności- Zielonej Górze. Często za kierownicą pojazdu znajdowała się osoba, która spowodowała wypadek z udziałem pieszego. Co więcej, ponad połowa tych zdarzeń miała miejsce na prawidłowo oznakowanych przejściach dla pieszych. Prowadzący pojazdy i piesi są pod stałą obserwacją funkcjonariuszy ruchu drogowego, ponieważ piesi są narażeni na poważne obrażenia ciała lub nawet śmierć podczas kolizji z samochodem.