Warsztaty pierwszej pomocy zapewniają pewność siebie i umiejętności w nagłych sytuacjach

Podczas warsztatów z pierwszej pomocy uczestnicy przyznają, że pomimo posiadanej wiedzy, w praktycznych sytuacjach często czują się niepewni i opuszczają ręce. Wskazują na potrzebę regularnego przypominania sobie zasad postępowania oraz treningu na fantomach. Niewielu ludzi wie, kiedy mogą się znaleźć w sytuacji wymagającej udzielenia pomocy potrzebującym.

Zielonogórski Sztab Ratownictwa oraz Stowarzyszenie Warto jest pomagać podjęli decyzję o wspólnym organizowaniu warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uznali oni, że osoby posiadające gruntowną znajomość zasad pierwszej pomocy są bardziej pewne siebie oraz gotowe do natychmiastowych działań ratunkowych. Potrafią także opanować emocje i zachować spokój w trudnych okolicznościach życiowych.