Walka związkowców o wyższe zarobki dla pracowników miejskich

Prowadzone są intensywne starania ze strony związkowców w celu podniesienia wynagrodzeń dla pracowników administracji miejskiej. Warto przypomnieć, że poprzedni wniosek w tej sprawie, zaprezentowany podczas najnowszej sesji Rady Miasta, został zdecydowanie odrzucony.

Rafał Jaworski, który pełni funkcję przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność działającej w ramach Urzędu Marszałkowskiego oraz innych jednostek miejskich, z całą stanowczością podkreśla, że pracownicy cywilni mają niewątpliwe prawo do otrzymania podwyżki odpowiadającej inflacji.

Zbiorowy konflikt interesów nie jest nowym zjawiskiem – trwa już bowiem półtora roku. W ostatni piątek odbyły się następne negocjacje. Jak jednak podkreślił Rafał Jaworski, oferta przedstawiona przez władze Zielonej Góry jest nie tylko niewystarczająca, ale przede wszystkim przychodzi zdecydowanie za późno.

Rafał Jaworski miał okazję omówić te kwestie jako gość programu „Rozmowa po 9”.