Segregacja śmieci: Konieczność XXI wieku

W dobie XXI wieku coraz częściej zauważamy, jak ważne jest stawanie się „eko”. Widać to zarówno w placówkach edukacyjnych, jak i w miejscach, gdzie realizujemy nasze zawodowe obowiązki. Różnego rodzaju inicjatywy promujące odpowiednie traktowanie odpadów organizowane są w centrach handlowych na terenie całego kraju. Niewątpliwie, podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego, jest postawą godną naśladowania. Tym bardziej, że już 4 listopada tego roku, mieszkańcy Zielonej Góry będą mieli okazję oddać swoje elektroodpady.

Odzysk surowców wtórnych to priorytet, który Polacy zaczęli realizować z większym zaangażowaniem od lipca 2017 roku, kiedy to wprowadzony został Jednolity System Segregacji Odpadów. Ten system obliguje poszczególne gminy do podnoszenia standardów w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Najnowsze badania dowodzą, że aż 96% badanych Polaków deklaruje segregację swoich odpadów. Pomimo tak wysokiej świadomości społeczeństwa, temat ten w praktyce wciąż budzi wiele pytań – na przykład te dotyczące prawidłowego rozróżniania odpadów i sortowania ich do odpowiednich koszy. Problem ten dotyczy również centrów handlowych. Dlatego tak ważne jest, aby edukować społeczeństwo w zakresie odpowiedniego postępowania ze śmieciami i tym samym podnosić poziom świadomości ekologicznej.