Rewitalizacja parkingu na terenie szpitala w Zielonej Górze

Obecnie trwają prace nad modernizacją infrastruktury transportowej na terenie obiektu medycznego. Projekt jest realizowany w fazach, aby nie utrudniać pacjentów w dostępie do budynków szpitala. W czwartek zakończono pierwszy etap prac, który zaowocował parkingiem na 250 samochodów, a w ciągu najbliższych dwóch miesięcy planowane jest uruchomienie kolejnego parkingu o pojemności 200 miejsc.

Tym razem decyzję podjęto, aby poszczególne segmenty odnowionej infrastruktury – takie jak drogi czy parkingi – były sukcesywnie udostępniane. Nowo wybudowany parking na 250 aut na pewno poprawi swoją funkcjonalność w przestrzeni szpitala, który aktualnie przypomina duży plac budowy.

Projekt dużej skali, dotyczący nowego parkingu, obejmował nie tylko wykonanie nowej nawierzchni. Przed instalacją musiało zostać przeprowadzone wiele prac podziemnych, takich jak system zbierania i magazynowania wód deszczowych, kanalizacji oraz infrastruktura związana z oświetleniem i monitoringiem. Teren ten zostanie również upiększony za pomocą nowych nasadzeń i elementów małej architektury.

Nowo wybudowany parking to tylko początek dużego projektu o nazwie „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze”. Jest to inwestycja finansowana przez Województwo Lubuskie i Szpital Uniwersytecki. Całkowity budżet na ten projekt wynosi ponad 47,2 mln zł (w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu wynoszące 30 mln zł, które są pieniędzmi celowanymi i nie można ich przeznaczyć na inne cele).