Radni Koalicji Obywatelskiej przedstawiają swoje pięć głównych projektów uchwał

Radni z Koalicji Obywatelskiej rozpoczęli swoją kampanię, prezentując pięć kluczowych projektów uchwał, które mają na celu przemianę społeczeństwa. Chcą skupić swoją uwagę na budżecie obywatelskim, poprawie infrastruktury drogowej, promocji tradycji winiarskiej, rozwijaniu sportu wśród dzieci i młodzieży oraz ustalaniu wynagrodzeń dla pracowników w sposób bardziej sprawiedliwy.

Pierwszy na liście jest projekt dotyczący budżetu obywatelskiego. Marcin Pabierowski, kandydat na stanowisko prezydenta miasta, postuluje zmiany w obecnej uchwale. Wyraził on swoje przekonanie o konieczności skupienia większej uwagi na realizacji zadań okręgowych.

Pabierowski podkreśla znaczenie partycypacji społecznej, twierdząc, że mieszkańcy powinni mieć możliwość wpływania na wygląd swoich osiedli i sąsiedztwa. Opowiada się za inwestowaniem w małe, ale istotne projekty takie jak budowa ławek czy utrzymanie zieleni. Rozważa również wprowadzenie tzw. zadań miękkich do budżetu obywatelskiego, które mogą wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców.