Przejścia dla pieszych w Lubuskiem zostaną doświetlone

Decyzją Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Zielonej Górze już niedługo doświetlone zostaną przejścia dla pieszych w całym województwie lubuskim. Mowa przede wszystkim o drogach krajowych, które są w wielu przypadkach zaniedbane pod tym względem.

Zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych

Głównym celem doświetlania przejść dla pieszych jest oczywiście zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. W ten sposób mają zostać doświetlone przejścia w różnych miejscach województwa lubuskiego. Mowa o 12 miejscach, a w tym m.in. w takich miejscowościach jak Królów, Strzeszowice, Zajączek, Buczyny, Żarki Wielkie, Drozdów, Bukowina Bobrzańska oraz Chrobrów. Warto dodać, że w niektórych miejscowościach doświetlone zostaną dwa lub więcej przejść dla pieszych. Na ten moment nie znamy jeszcze dokładnego terminu realizacji inwestycji. Do doświetlenia przejść dla pieszych w każdej z wymienionych miejscowości ogłoszono już przetarg, w ramach którego wybrani zostaną wykonawcy inwestycji.