Przebudowa drogi powiatowej nr 1074F i remont mostu w Urzutach: Powiat Zielonogórski inwestuje w bezpieczeństwo i komfort podróżowania

Zmiany na lepsze czekają mieszkańców powiatu zielonogórskiego. W obszarze lokalnej infrastruktury drogowej nastąpią istotne modyfikacje. Wśród nich znajduje się modernizacja drogi powiatowej oznaczonej numerem 1074F oraz przeprowadzenie renowacji starego mostu w miejscowości Urzuty. Dzięki tym działaniom nie tylko zwiększy się komfort poruszania się po drogach, ale również poprawi się poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Podpisanie umów z wykonawcami robót budowlanych miało miejsce 15 marca 2024 roku. Prace przy przebudowie drogi obejmują między innymi frezowanie nawierzchni, wyrównywanie podbudowy i układanie nowej warstwy ścieralnej. Remont mostu w Urzutach to natomiast kolejny element kompleksowego projektu. Za realizację prac odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Drogowe Kontrakt z Krosna Odrzańskiego, a nadzór inwestorski sprawuje firma Mosty i Drogi z Zielonej Góry.

Podczas spotkania, na którym doszło do podpisania umów, obecni byli kluczowi decydenci zaangażowani w projekt. Wśród nich znaleźli się między innymi Członek Zarządu – Mirosław Andrasiak, Radna – Danuta Pyrtko oraz Dyrektor PZZD – Agnieszka Stelmasik. Ich obecność podkreślała znaczenie przedsięwzięcia dla całej społeczności.

Prace nad modernizacją drogi i mostu w Urzutach to nie tylko konieczność techniczna, ale również szansa na odnowienie krajobrazu lokalnych dróg. Remontowane obiekty mają stać się symbolem dbałości o dobro mieszkańców i zainteresowania rozwojem infrastruktury lokalnej. Spełniają one odpowiedź na potrzeby społeczności, która codziennie boryka się z problemami drogowymi. Po zakończeniu projektu mieszkańcy będą mogli cieszyć się nie tylko estetyczniejszą przestrzenią, ale przede wszystkim bezpiecznym miejscem do życia.