Po dwuletnim konflikcie Zielona Góra i NSZZ "Solidarność" doszły do porozumienia dotyczącego płac

Po burzliwych dwóch latach pełnych sporów, które toczyły się pomiędzy władzami miasta Zielonej Góry a związkiem zawodowym NSZZ „Solidarność”, doszło do podpisania umowy. Ta długo oczekiwana zgoda dotyczyła tematu podwyżek płac dla pracowników służb miejskich.

Warto przypomnieć, że źródłem napięcia było kwestia wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w urzędzie miasta oraz w trzech żłobkach. Nie tylko oni jednak byli uwikłani w ten konflikt. Sprawa dotyczyła również pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Marek Kamiński, pełniący funkcję wiceprezydenta Zielonej Góry, wyjaśnia, że na mocy tego porozumienia, wynagrodzenia wszystkich wymienionych wcześniej grup pracowników zostaną odpowiednio dostosowane i wyrównane.

Porozumienie zawarte pomiędzy strukturami władzy Zielonej Góry a NSZZ „Solidarność” zostało oficjalnie podpisane tego dnia, dokładnie o godzinie dwunastej, w murach ratusza.