Planowana budowa Lubuskiego Centrum Onkologii: Ambitny projekt Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze

W planach Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze jest realizacja jednego z najbardziej znaczących projektów, nie tylko na najbliższy rok, ale również na przyszłość. Mowa tu o budowie Lubuskiego Centrum Onkologii, którego budowa jest już na etapie przygotowań.

Przeprowadzenie tej inwestycji możliwe stało się po uzyskaniu zgody Ministerstwa Zdrowia w poprzednim roku. Fundusze na realizację tego przedsięwzięcia, szacowane na niemal ćwierć miliarda złotych, zostały już przyznane placówce. Jak podkreśla prezes Marek Działoszyński, aspiracje związane z tym projektem są naprawdę duże.

Inwestycja jest pokaźna – nowo powstały obiekt zajmie powierzchnię ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych. Przewidywane dofinansowanie to suma 242 milionów złotych, chociaż formalnie umowy jeszcze nie zostały podpisane. W ramach planów rozbudowy polikliniki, zamierza się wybudować obszerną konstrukcję, w której znajdą swoje miejsce trzy kliniki: onkologiczna chirurgia, torakochirurgia oraz otolaryngologia.