Orlen podpisuje umowę na dostawy gazu ziemnego do Elektrociepłowni "Zielona Góra" o wartości 6,3 mld zł

Orlen, polski koncern naftowy, i Elektrociepłownia „Zielona Góra”, będąca częścią Grupy Kapitałowej PGE, zawarły umowę dotyczącą dostaw gazu ziemnego. Wartość tego kontraktu wynosi aż 6,3 mld złotych, co podkreśla jego znaczenie dla obu stron. Gaz ziemny ma być wykorzystywany w bloku gazowo-parowym elektrociepłowni, który pełni ważną rolę zarówno dla lokalnej społeczności – dostarcza ciepło dla mieszkańców Zielonej Góry, jak i dla całego kraju – produkuje energię elektryczną wprowadzaną do krajowej sieci elektroenergetycznej.

Informacje na temat podpisania tej umowy zostały przekazane przez Orlen we wtorkowym komunikacie. Kontrakt zapewnia dostawy paliwa do bloku gazowo-parowego i pełni kluczową rolę w utrzymaniu nieprzerwanej dostawy ciepła dla mieszkańców Zielonej Góry oraz energii do ogólnokrajowej sieci elektroenergetycznej.

Umowa między Orlenem a Elektrociepłownią „Zielona Góra” zacznie obowiązywać od 2 lipca bieżącego roku i ma trwać do końca grudnia 2036 roku. W umowie zawarte są jednak klauzule pozwalające na skrócenie jej trwania do 31 grudnia 2030 roku na podstawie szczegółowych warunków określonych w dokumencie. Szacowany maksymalny wolumen dostawy gazu ziemnego w okresie 12,5 lat, na który został zawarty kontrakt, wynosi 38 TWh.

Orlen podkreślił również, że cena sprzedaży gazu będzie zależna od notowań giełdowych, a progami cenowymi będą powiązane z ilością odbieranego paliwa. Koncern naftowy podkreślił również, że Elektrociepłownia „Zielona Góra” jest strategicznym klientem dla Grupy Orlen i że nowa umowa jest kontynuacją długotrwałej współpracy między tymi dwoma podmiotami. Pierwsza umowa na dostawy gazu została bowiem podpisana już w 2001 roku, a od 2004 roku realizowane są regularne dostawy paliwa.