Nowa inicjatywa Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze dla osób bezrobotnych

W Zielonej Górze, Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął implementację nowego projektu. Zasady przedsięwzięcia zakładają włączenie do rynku pracy osób, które obecnie nie mają zatrudnienia i pochodzą z powiatu zielonogórskiego. Projekt ma do dyspozycji fundusze przekraczające 7,9 miliona złotych, które zostały przyznane tej jednostce w celu realizacji planowanych działań.

Nina Kowalonek, wicedyrektor urzędu, udzieliła informacji na temat tego planu. W ramach tej inicjatywy, różne środki pomocowe są dostępne zarówno dla osób bezrobotnych, jak i potencjalnych pracodawców.

Aktywizacja zawodowa będzie prowadzona poprzez różnorodne działania mające na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy. Do tych działań zaliczamy między innymi staże i szkolenia zawodowe, bony na zasiedlenie oraz dotacje finansowe przeznaczone na założenie własnej firmy.

Inicjatywa ta będzie kontynuowana aż do roku 2025. Jest to część większego programu o nazwie „Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 – 2027”. Wszelkie szczegóły dotyczące przedsięwzięcia oraz niezbędne wnioski są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.