Certyfikaty akredytacyjne dla szpitali w Zielonej Górze i Nowej Soli potwierdzające jakość dawstwa organów

Uniwersytecki Szpital w Zielonej Górze oraz Wielospecjalistyczny Szpital zlokalizowany w Nowej Soli, mogą teraz szczycić się posiadaniem certyfikatów akredytacyjnych. Te dokumenty są dowodem na wysoką jakość przekazywania organów, którą oferują te placówki.

Uroczystość, podczas której wręczono te prestiżowe certyfikaty, miała miejsce w budynku urzędu marszałkowskiego. Przed tym jednak, obie instytucje medyczne przeszły przez proces audytu – był to pierwszy tego typu przegląd w historii transplantologii.

Na ten temat więcej informacji udziela Wojciech Czapiewski, pełniący rolę koordynatora wojewódzkiego ds. transplantacji w organizacji Poltransplant.

Szpitale z Zielonej Góry i Nowej Soli były jedynymi placówkami z całego województwa, które podjęły się tego wyzwania. Otrzymanie certyfikatów jest dowodem na to, że obie instytucje stosują najwyższe normy. To świadczy o ich profesjonalizmie, rzetelności oraz planowym działaniu, mającym na celu zaspokojenie potrzeb zdrowotnych społeczności na terenie ich działania.